Podsumowanie II Zjazdu Eksploratorów Walim 2009

Dnia 25 września 2009 roku rozpoczął się II Ogólnopolski Zjazd Eksploratorów ? Walim 2009.
Sowiogórska Grupa Poszukiwacza oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ? organizatorzy imprezy- zapewnili uczestnikom zjazdu dużo ciekawych atrakcji oraz możliwość uczestniczenia w eksploracji kilku ciekawych miejsc. W przeciwieństwie do poprzedniego Zjazdu z roku 2008, pogoda była wyśmienita co sprzyjało prowadzeniu prac eksploracyjnych na powierzchni.  

W piątek o godzinie 16.15 rozpoczęła się rejestracja uczestników. Każdy z nich oraz każdy z gości zaproszonych na zjazd otrzymał pamiątkowe gadżety w postaci: Smycz, kubek, identyfikator, wcześniej przygotowane przez organizatorów.
Po zakończeniu piątkowej rejestracji, każdy
z uczestników mógł brać udział w imprezie zapoznawczej zorganizowanej w Zajeździe Hubert.
W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu. Goście zostali przywitani przez organizatorów przed budynkiem Muzeum Sztolni Walimskich, a następnie zostali przydzieleni do poszczególnych zadań eksploracyjnych.
Pierwsza grupa udała się do Zagórza Śląskiego w celu eksploracji nieznanego dotąd chodnika.
Druga grupa prowadziła poszukiwania śladem zakopanych skrzyń przy Pałacu w Jedlinie Zdrój.
Trzecia oraz czwarta grupa prowadziła eksploracje na miejscu w Walimiu gdzie podjęto próbę dotarcia za zawał w tunelu technicznym pod mostkiem oraz przeko-pywanie się przez zawał między sztolniami II
i III. Wszystkie badania prowadzone były pod nadzorem górniczym oraz pod bacznym okiem organizatorów.
Po ciężkiej i wyczerpującej pracy nastąpiła przerwa na obiad, po czym wszyscy wrócili do wcześniejszych prac.
Wieczorem goście udali się do sali kinowej CKiT w Walimiu gdzie wszyscy mogli wysłuchać prelekcji i wykładów zaproszonych gości min. Dariusza Woźnickiego, Igora Witkowskiego, Jerzego Rostkowskiego, Dariusza Korólczyka, Michała Stysza. Po wykładach losowano nagrody ufundowane przez firmę Talcomp min. Wykrywacz metali ACE 250. Następnie goście udali się do małej sali w CKiT gdzie można było spotkać się
z autorami publikacji na temat Riese i Gór Sowich, dokonać zakupu książek a wszystko to przy małym poczęstunku.
Wieczorem tradycyjnie już spotkanie uczestników w Zajeździe Hubert gdzie zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
W niedzielę, zorganizowano zwiedzanie Zamku Grodno wraz z niedostępnymi dla turystów komnatami, po czym kto chciał i mógł wrócił jeszcze do eksploracji przy Sztolniach Walimskich. Zakończenie zjazdu odbyło się po godzinie 16.
Przeprowadzone badania i prace

Wykonano badania georadarem by określić dokładną pozycję i kierunek tunelu technicznego pod mostem. Echogram z geora-daru wskazywał kierunek kanału na zbocze góry Ostra lecz nie udało się określić czy idzie on dalej. Następnie wykonano wykop by dojść do tego kanału ale tak by ominąć zawał. W ciągu najbliższych tygodni prace będą kontynuowane i wyniki prac zostaną przedstawione na stronie Sowiogórskiej Grupy Poszukiwawczej.


Kontynuowano przekop zawału w Sztolnie III, a dokładnie chodziło o przekopanie się do spągu i stwierdzenia czy torowisko ze sztolni II przechodzi do Sztolni III ( co sugerowały wcześniejsze badania Radiodetectorem).
Wykonano szereg badań za pomocą georadaru i wykrywaczy ramowych w poszukiwaniu ukrytych skrzyń w pobliżu Pałacu w Jedlince (co sugerowały zapiski w pamiętniku ostatniej właścicielki Pałacu) oraz namierzano tunel idący wzdłuż Pałacu. Wyniki potwierdziły jego istnienie lecz okazało się iż namierzony tunel został zaadoptowany prawdopodobnie jako tunel odwadniający.


Skrzyń mimo, że znano przybliżoną lokalizację ukrycia nie udało się odnaleźć z prozaicznego powodu. Cały teren był używany przez mieszkańców pobliskiej oficyny jako miejsce na wysypisko śmieci. Więc wszystkie wykrywacze dawały błędne wyniki.

Wszystkim uczestnikom II Ogólnopolskiego Zjazdu Eksploratorów składamy Serdecznie podziękowania za przybycie, pomoc w pracach eksploratorskich i poszukiwaniach oraz za wspaniałą atmosferę, którą przecież tworzą ludzie.
Serdeczne podziękowania chcieliśmy złożyć naszym sponsorom:

Firmie Talcomp ? Systemy Bezpieczeństwa
PGNiG SA w Warszawie
Biuro Ochrony ?Corpus?
Firmie Marcco
Firmie Bamar

A także patronom medialnym:
Odkrywca
Inne Oblicza Historii
Polska The Times - Gazeta Wrocławska

oraz włodarzom Gminy Walim:
Wójt Adam Hausmann
v-ce Wójt Krzysztof Łuczak

Chcemy także podziękować Panu Jerzemu Cerze za ufundowanie cennych nagród uczestnikom zjazdu.

 

Piotr Kałuża