Pałac Jedlinka

Pierwsze wzmianki o Jedlince, wówczas Tannhausen, pochodzą z XIII wieku, gdy jego właścicielem był książę jaworsko?świdnicki Bolko I Surowy. Ostatnim prywatnym właścicielem pałacu był Gustaw Boehm.

W latach 1944?45 mieściło się tu biuro projektowe nazistowskiej Organizacji TODT. Po wojnie został przekazany PGR-owi; składowano w nim m.in. siano. W 2004 r. wraz z terenem kupił go prywatny właściciel, który odrestaurował kilka sal w pałacu, udostępnianych obecnie zwiedzającym. Przy pałacu otwarto hotel.

Wikipedia